Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d8%af%d9%85%e2%80%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c/
دم‌ دست‌ترین روش دولت برای جبران کسری بودجه، اصلاح یارانه پنهان است/ افزایش قیمت سوخت برای مصرف مازاد شوک تورمی ندارد