Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88/
ظریف: اجازه نمی‌دهیم مردم‌مان بی غذا و دارو باشند / خواهان تعامل سازنده هستیم، اما بر اساس گفتمان خودمان / اگر گفتمان خود را از دست بدهیم، هویت‌مان را از دست داده‌ایم / برخی کشور‌های منطقه از تاریخ درس نمی‌گیرند؛ مگر عربستان ۷۵ میلیون دلار به صدام نداد که مردم ایران را به خاک و خون بکشد؟ / حق الناس بودن رای مردم و ولی نعمت بودن مردم اصالت دارد