Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/
فاطمه کروبی پس از دیدار با پسرش در اوین: بازجویان مریض و دریده زبا‌ن‌اند