Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d9%85%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87/
ما چرا انقلاب کردیم؟ ارزش های برخواسته از انقلاب چه بودند؟ چرا ما ادعا می کردیم، انقلاب ما در مقایسه با انقلاب های دیگر، منحصر به فرد است؟