Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
محسن هاشمی؛ مردی در بهشت، در آرزوی پاستور / اصلاح طلبان با فرزند آیت الله به میدان 1400 می آیند؟