Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%e2%80%8c%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a8/
مرتضی مبلغ : عبور از اصلاح‌طلبی برابر با ورود به براندازی است ، صداوسیما مردم را از نظام مأیوس می‌کند ، حوادث اخیر دو پیام مهم داشت