Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c/
گفتگو با سیده حمیده زرآبادی : کشورهای دیگر از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست/ طرح انسداد فضای مجازی باقیمانده اعتماد عمومی را از بین می‌برد