Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%84%d9%88%d8%b7%db%8c%d8%ac-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1/
گفت‌وگوی نگام با محمد لوطیج: حاکمیت در تمام این سال ها تلاش کرده تا چهره های فرهنگی و هنری وفادار به گفتمان رسمی را برجسته کند، اما موفق نشده است