Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%e2%8f%af-%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%ac%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c/
⏯ بتول حسینی مادر بهنام محجوبی در ویدیویی بعد از تایید خبر درگذشت فرزندش گفت به عنوان ولی‌دم به مقام‌ها و ارگان‌ها اجازه نمی‌دهم پسرم را پیش از انتقال او به پزشک قانونی و مشخص شدن علت مرگ، دفن کنند