Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%e2%8f%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85/
⏯ تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه