Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/1397/04/21/351311/
مطهری: صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است ، صداوسیما ید طولایی دراین رویه دارد ، کسانی که دراین ماجرا حقشان ضایع شد فرصتی برای دفاع از آنها ازسوی تلویزیون اختصاص یابد