Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nepalimigrants.com/2020/02/29/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a4%bf-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%81/
नेपालमा पनि कोरोनाको करुणा