Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nepalimigrants.com/2020/04/30/corona-discrimination-30-04-2020/
हामी कोरोना पछि भेट हुँदा विश्वमा विभेदको अन्त्य भएको हुनु पर्छ