Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nepalimigrants.com/2020/08/11/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%bf/
भारतले बुद्धका बिषयमा विदेशमन्त्रीको भनाइ सच्यायो