Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nepalimigrants.com/2020/08/11/%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%88-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%89/
लकडाउन मात्रै समाधानको उपाय होइन