Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nepalimigrants.com/2020/08/31/labour-bank-nepal/
नेपालमा श्रम सूचना बैङ्क : श्रमिकलाई फाइदा