Don't have Telegram yet? Try it now!
https://newarmenia.am/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd-%d5%a7-%d5%a8%d5%b6%d5%ae%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d5%ac/
Թումանյանի թանգարանը լույս է ընծայել հեղինակի ստեղծագործությունները` արևմտահայերեն փոխադրությամբ