Don't have Telegram yet? Try it now!
https://news-fun.ru/%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ab-%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%b9%d5%b8%d6%82/
Իշխանությունը այս պահի դրությամբ չունի հստակ ծրագիր, որի միջոցով կարող է հաղթահարել այս փորձությունը…