Don't have Telegram yet? Try it now!
https://newsgoodtime.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ac%d5%bd%d5%a5%d6%81-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a5%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-2-%d5%a1/
Տղան օդանավում լսեց թե ինչ են խոսում 2 անծանոթ մարդիկ Հասկալանալով թե ինչ են խոսում նրանք Դեննի Կուկիչը որոշեց հասարակայնացնել դա