Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nguoidentubinhduong.com/2019/11/29/khai-truong-he-thong-chia-se-giam-sat-an-toan-thong-tin-phuc-vu-chinh-phu-dien-tu/
Khai trương hệ thống chia sẻ, giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử