Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nhatkysmartlog.com/2018/09/30/day-271-smartlog-partnership-voi-g-o-l-de-mo-rong-pham-vi-cung-ung-dich-vu-quan-tri-logistics-cho-cac-doanh-nghiep-forwarder-van-tai-xuat-nhap-khau/
Day #271: SMARTLOG PARTNERSHIP VỚI G.O.L ĐỂ MỞ RỘNG PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ LOGISTICS CHO CÁC DOANH NGHIỆP FORWARDER, VẬN TẢI, XUẤT NHẬP KHẨU