Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norportal.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a4%d5%b2%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d6%84-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af/
Հայաստանում դղյակներ կան որոնք տարեկան վճարում են 800 հազար դրամ, սակայն օրենքի փոփոխությունից հետո պետք է վճարեն 15 միլիոն դրամ Նիկոլ Փաշինյան