Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ochenklyovo.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%af-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd/
Ժամեր առաջ արտակարգ իրավիճակ Կոմիտասի Երեւան Սիթիի մոտակայքում . կապշեք, երբ տեսնեք ինչ է կատարվում