Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ochenklyovo.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%a8-%d5%be%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d5%be-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%ab-2/
Խորը վշտով ենք հայտնում այս անդառնալի կորստի մասին, հենց նոր տեղեկություն ստացանք, որ դժբախտ պատահարի հետևանքով Ղազարյանը մահացել է…նրան չեն հասցրել հիվանդանոց