Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ochenklyovo.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d6%80%d5%b8%d5%ba%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a3%d6%80%d5%ab%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6-2/
Րոպեներ առաջ!!! Մանվել Գրիգորյանը մահանում է. Նրա բժիշկը ժամանել է Հայաստան, բայց այստեղ նրան չեն կարող փրկել. Նա մի քանի ժամ ունի ապրելու… ? ? ?