Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ochenklyovo.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d6%81%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%be-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%a1%d5%b5%d6%81-%d6%84%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a1-2/
Ցավով ենք հայտնում, բայց քիչ առաջ սարսափելի դեպք է եղել…..Արդարադատությո՞ւն, թե՝ վրեժ. Ռուսական ՌԵՆ ԹՎ-ի ռեպորտաժը՝ Քոչարյանի գործի մասին