Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ochenklyovo.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/12-%d5%ab%d6%81-%d6%81%d5%a1%d5%ae%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ac-%d5%a3%d5%a1%d5%b2%d5%bf%d5%b6/
12-ից ցածրներին արգելվում է դիտել. Գաղտնի նկարված կադրերն արդեն համացանցում են. «Զոն նայող» Կարիճ Լիլոյի արկածները բանտում. Ահա, թե ինչպես էր նա նվաստացնում այն բանտարկյալներին, ովքեր իրեն չէին ենթարկվում