Don't have Telegram yet? Try it now!
https://perionep.com/2020/06/22/%e0%a4%ac%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%bf/
बच्चाहरुमा गिजासम्वन्धि समस्याः कसरि बचाउने?