Don't have Telegram yet? Try it now!
https://perionep.com/2020/07/18/%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%8f-%e0%a4%a8%e0%a4%ad%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%95%e0%a4%b8/
गिजामा समस्या भए/नभएको कसरी थाहा पाउने?