Don't have Telegram yet? Try it now!
https://pitputim.me/2015/01/31/yud-shvat-is-also-the-yohr-tzeit-of-the-indefatigable-rav-yissochor-shlomo-teichtal/
Yud Shvat is also the Yohr Tzeit of the indefatigable Rav Yissochor Shlomo Teichtal הי’’ד