Don't have Telegram yet? Try it now!
https://pornthepshowhuay.wordpress.com/2018/12/11/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3/
นิกร จำนง : ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของพรรค