Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2/%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%a1/
Կինն ու ամուսինը բաժանվեցին այս սարսափելի օրերին քաղաքական հայացքների պատճառով… Գոհար Հայրապետյան