Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d6%81/%d6%86%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-the-voice-%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%bd%d5%a1%d5%b4%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%a8-%d6%83%d5%a1/
Ֆրանսիայի մանկական «The Voice»-ում Սամվելը փայլուն է կատարել «Տուն իմ հայրենի» երգը (Տեսանյութ)