Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a1%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%b8%d6%82-17-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%b8%d6%82/
Վահրամն ու 17 шվшզшկները, քոչարյաններն ու ալիևները գիտեն` հային կարող են հաղթել միայն այն ժամանակ, երբ մենք․․․ Լյուսյա Հակոբյան