Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d6%84-%d5%a4%d5%a5%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%a1/
Բոլոր այն անձանց, որոնք դեմ են դպրոցականներին դիմակ կրելու պար տադրանքին, ես մեկ հարց ունեմ․․․