Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d6%84-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%a5%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%84-%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a9%d5%a1%d5%bd%d5%ab/
Գիտե՞ք ինչու․․․ երբեք ինձ ավելի թասիբով չեմ կարող համարել , քան այս պահին Արցախում, առաջնագծում և Հայաստանում գտնվող ցանկացած Հայ