Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a4%d5%ab%d6%80%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a2%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a5%d5%bd/
Դիրքերը բետոնապատել,բոլոր զինապահեստները գետնի տակ տեղադրել,մեքենաների շարասյան տեղափոխման նոր կարգ հաստատել․․․եթե մոտակա շաբաթներում վերոնշյալ քայլերը չարվեցին