Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7%d6%80-%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%a4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d5%ac%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%be%d5%a1%d5%b0/
Երազում էր մեծ դերասան դառնալ․․․ Վահեն պետք է դասվեր այնպիսի մեծանուն դերասանների շարքին, ինչպիսին էր Խորեն Աբրահամյանը