Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab-%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%ac%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%81-%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%a1/
Երեկ մի գեղանի օրիորդ լացակումաց ինձ աղաչում էր որ իրեն մահապարտի հանձնարարություն տայի․ Արծրուն Հովհաննիսյան