Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%b9%d5%a5%d6%84-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%ab-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a1-%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%ad/
Չեք պատկերացնի ինչ ա եղել… մենք մեր տեխնիկան էինք ուզում վերացնենք… նենց մարդիկ են իրանց դրել Մոնթեյի տեղը, որ մի հատ սնարյադ ընկնի կողքերը` շալվարի գույնը շականակագույն կդառնա…