Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%ab%d5%bd-%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d5%b6%d5%a3/
«Տարեդարձիս լավագույն նվերը, ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանը կկիրառի «Հայոց ցեղասպանություն» խորագիրը․ Քիմ Քարդաշյան