Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd/4-%d6%85%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1-%d5%a7-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1/
4 օդանավերով Ադրբեջանից Թուրքիա է տեղափոխվել ավելի քան 300 թուրք զինվորականների դիшկները, հիմնականում հատուկ ստորաբաժանումների սպшներ են