Don't have Telegram yet? Try it now!
https://prostoklassno.ru/%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81/%d5%a7%d5%ac%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4-%d5%a7-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%b2/
Էլի պատերազմ է պետք, որ հասկանանք, որտեղ է ավարտվում կլանային պետությունը․․․ մի շտապեք որոշել, թե ովքեր են պատերազմի իրական շահառուները․․․ Նվեր Մնացականյան