Don't have Telegram yet? Try it now!
https://psichoeducation.wordpress.com/2009/12/23/%d7%96%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%a1%d7%94-zyprexa-olanzapine-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%96%d7%a4%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%a2/
זיפרקסה (Zyprexa (Olanzapine - אולנזפין של חברת טבע - תופעות לוואי