Don't have Telegram yet? Try it now!
https://psichoeducation.wordpress.com/2010/04/25/%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%9c-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%aa%d7%97/
נתניה - הזנחת חוסים בהוסטל לחולי נפש - תחקיר: "נפלו לידיים של בוארון"