Don't have Telegram yet? Try it now!
https://psichoeducation.wordpress.com/2012/02/18/%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%96-%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b/
הפנייה לאשפוז כפוי על סמך השמועות - פסיכיאטר מחוזי ד"ר זאב ירמלוביץ ועובדת סוציאלית מלשכת הרווחה קיראון