Don't have Telegram yet? Try it now!
https://psichoeducation.wordpress.com/2013/12/18/%d7%94-fda-%d7%9e%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8-%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%9b/
ה-FDA מזהיר: ריטלין עלול לגרום לזיקפה מסוכנת