Don't have Telegram yet? Try it now!
https://revolutionarystrategicstudies.wordpress.com/2020/02/09/omali-yeshitela-the-unity-of-theory-practice/
Omali Yeshitela: The Unity of Theory and Practice