Don't have Telegram yet? Try it now!
https://robert-sherriff-author-poet-actor-model-singer.com/2019/04/13/qing-yugou-zhentan-wuya-niuyue-niuyue-luobote-jing-zhang-niuyue-zhentan-ke-lao-fu-niuyue-niuyue/
Qǐng yùgòu - zhēntàn wūyā - niǔyuē, niǔyuē luōbótè jǐng zhǎng niǔyuē zhēntàn kè láo fū - niǔyuē, niǔyuē