Don't have Telegram yet? Try it now!
https://rodrigolira.eti.br/deletar-discos-ntfs-via-cli-no-esxi-6/
Deletar discos NTFS via CLI no ESXi 6